Loading

Loading...

Meet your new Hiking Buddy DR. ABC

ඔබ අසළ කිසිවෙක් නොමැති පාළු වන මංපෙතක් තුළින් ගමන් කරන අතරතුර ඔබ ඉදිරියේ පුද්ගලයෙකු බිම ඇද වැටී සිටිනු දක්නට ලැබේ. මේ අවස්ථාවේදී ඔබ කිමක් කළ යුතුද? එම පුද්ගලයාට උදවු කරන්නේ කෙසේද? මේ සියල්ලටම පිළිතුරු දීමට ඔබ වෙත Dr. ABC පැමිනෙනු ඇත. D-R-A-B-C යනු ප්‍රථමාධාර ලබාදීමට පෙර ඔබ කළ යුතු මූලික සමීක්ෂණය වේ. මෙහි පියවර 5 ඔබට පහසුවට Dr. ABC ලෙස මතක තබාගත හැක.

D - අනතුර

මෙහි පළමු අදියරේදී, රෝගියා අවට පරිසරය නිරීක්ෂණය කළ යුතු වේ. එම පරිසරය ඔබට අනතුරු සහගත නම්, රෝගියා වෙත ලඟා විය නොහැකිනම් එසේ නොකළ යුතුය. නැතිනම් ප්‍රථමාධාරකරු වන ඔබටත් අනතුරක් සිදුවිය හැක. එහෙත් එසේ අනතුරුදායක ස්වභාවයක් නැතිනම් ඔබට රෝගියා වෙත ගොස් ප්‍රථමාධාර කළ හැක.

R - ප්‍රතිචාර

ඔබටත් රෝගියාටත් අනතුරක් නැතිනම් ඊලඟ අදියරට යා හැක. එනම් රෝගියාට සිහිය ඇතිදැයි සෙවීම. මේ සඳහා පහත පියවර අනුගමනය කළ හැක.

 1. ඔබ රෝගියා වෙත් ලඟා වන අඩි ශබ්දයට ප්‍රතිචාර දැක්වීම
 2. එයට ප්‍රතිචාර නැතිනම් රෝගියාට කතා කර බලන්න
 3. එයටත් ප්‍රතිචාර නැතිනම් රෝගියාගේ උරිස් දෙකෙන් අල්ලා සෙමින් සොලවන්න.

මේ සියල්ලටම ප්‍රතිචාර නොදක්වන්නේනම් රෝගියා සිහිසුන් තත්වයේ ඇති බවට නිගමනය කළ හැක. මේ අවස්ථාවේදී ඔබ හදිසි අනතුරු සේවා දුරකථන අංකයට අමතන්න. (110)

ඊළඟ අදියරට පිවිසීමට පෙර රෝගියාගේ පිට කොන්දට ආබාධයක් සිදුවී ඇතිදැයි නිරීක්ෂණය කළ යුතුය. නැතිනම් රෝගියාගී තත්වය තවත් දරුණු විය හැක. බිම වැතිරී සිටින රෝගියාගේ පිට ප්‍රදේශයට දෑත් තබා තැල්මක් තිබේදැයි බලන්න. තැල්මක් තිබේනම් රෝගියාව සෙලවීමෑන් වළකින්න. එසේ නැතිනම් ඊළඟ අදියරට යා හැක. ඊට පෙර රෝගියාගේ සාක්කු වල තිබෙන දෑ, අත් ඔරලෝසු, මුදු ගලවා ඉවත් කරන්න.

A - ස්වසන මාර්ගය

දැන් රෝගියා සිහිසුන් වී ඇත්තේ කුමක් නිසාද යන්න සෙවිය යුතුය. ඔබගේ එක් දනහිසක් රෝගියාගේ උරහිස ආසන්නයේද අනික ඔහුගේ වැලමිට ආසන්නයේද පවතින ලෙස දනගැසිය යුතුය. ඔබගේ එක් අතක් රෝගියාගේ නළලේද අනිත් අතේ ඇඟිලි දෙකක් නිකටේද තබා ඔහුගේ හිස ඔසවන්න. ඉන්පසු හක්ක දෙපසට ඇඟිලි දෙකක් තබා මුඛය විවෘත කර යම් බාධකයක් ඇතිදැයි බලන්න. එය ස්වසන මාර්ගයට හානි නොවන ලෙස ඉවත් කරන්න. එසේ කිරීමට නොහැකි නම් හදිසි අනතුරු සේවා පැමිණෙන තෙක් සිටින්න.

B - ස්වසනය

ස්වසන මාර්ගයට බාධාවක් නැති විට රෝගියාගේ හුස්ම වාර ගණන් කරන්න (සාමාන්‍යය තත්පර 10කදී හුස්ම වාර දෙකක් පමණ ) එය සාමාන්‍ය ලෙස සිදුවන්නේනම් රෝගියාව ආරක්ෂිත ඉරියව්වේ තැබිය හැක.

මෙහි ආරක්ෂිත ඉරියව්වට රෝගියා පෙරලීමේ පියවර පෙන්වාදෙයි:

ආරක්ෂිත ඉරියව්වට පෙරලීමට හේතු කිහිපයක් නම්,

 • අනතුරු අවම කරයි
 • ස්වසනය පහසු කරයි
 • දිව ගිලීම සහ වමනයෙන් ස්වසන මාර්ගය අවහිර වීම අවම කරයි

C - රුධිර සංසරණය

රෝගියා හුස්ම ගන්නේ නැති නම්, ඔහුගේ රුධිර සංසරණය පරීක්ෂා කළ යුතු වේ. මෙය, ඔබගේ මැදැඟිල්ල සහ වෙදැඟිල්ල හෝ දබරැඟිල්ල සහ මැදැඟිල්ල රෝගියාගේ කැරෝටීය ධමනිය මත (බෙල්ලේ) හෝ අරීය ධමනිය (මැනික්කටුවේ ) මත තබා පරික්ෂා කළ හැක. (සාමාන්‍ය අගය විනාඩියට වාර 40ක් පමණ වේ) මේ අවස්ථාවේ රෝගියාගේ ජීවිතයට අනතුරක් ඇති නිසා CPR ලබාදිය යුතු වේ.

ඔබ පුහුණු ප්‍රථමාධාරකරුවෙකු නොවන්නේ නම් CPR (කන්ථුක පුප්පුශීය ප්‍රතිප්‍රබෝධනය) කිරීමෙන් වැලකී සිටිය යුතුය. ඔබගේ වරදින් ඉළ ඇට භග්නයක් සිදුවීමට ඉඩ ඇති අතර මෙමඟින් රෝගියා ජීවිතක්ශයට පත්වී ඔහුගේ මරනයට ඔබට වගකීමට සිදුවනු ඇත.

Imagine yourself walking through a trail, enjoying the view, when all of a sudden you see a person laying on the ground in front of you. What would you do, and how would you manage this situation? Fear not, because DR. ABC is here to help. The DRABC procedure or the primary survey will allow you to establish what level of first aid you need to administer and if you need to call the emergency services. First aiders split the primary survey into the steps D-R-A-B-C, you can remember this easily by remembering DR. ABC. Let’s get to know the doctor even better.

D for Danger

On the first step, you have to assess the environment around the person on the ground to see if there is any immediate danger to you or them. If it is not safe for you to reach the patient, DO NOT, because you have to save yourself before anyone else. Otherwise there will be another patient. However, if it is safe for you but not for the patient, you may carry or drag them to safety. If not, you can apply the rest of DRABC on the spot.

R for Response

Once you and the patient are clear of any danger, you may check if the patient is conscious or not by following these simple steps.

 1. Check if the patient responds to your footsteps getting near to them.
 2. If unresponsive, you may try conversing with them.
 3. If still unresponsive, gently tap on their shoulders

If the patient does not respond to step 3 then it is safe to assume that they are unconscious. It is advised to call emergency services at this stage. Their hotline number is 110.

Before moving to the next step, you must verify that the patient does not have a spinal fracture, otherwise you might worsen their condition. If the person is on their back, gently place your arms under their back and slide them down to check for swelling. If you can confirm their spine is fractured, do not move the patient. If there is no sign of that, check their pockets for any sharp items that may cause harm and remove them. This includes wrist watches and rings on their arms.

A for Airway

Now you must check why the patient is unresponsive. Get on your knees next to the patient, where one knee is in front of the patient's shoulder, while the other is in front of their elbow. Place your hand on their forehead and two fingers of the other on their chin and tilt the head up. Then place two fingers on the opposite ends of the patient’s jaw and open their mouth to check if there is anything blocking the airway. If there is something, and looks like it will not damage the airway, take it out. If it is stuck, wait for professional help.

B for Breathing

When the airway is open; look out for any signs of normal breathing (around 2 breaths in 10 seconds). Look out for if the patient looks to be breathing abnormally, infrequently or not at all.

If the casualty is unresponsive but is breathing normally and isn’t in a state where they can be moved without damaging them further put them into the recovery position.

Here is a step by step guide on how to place the patient in recovery position:

The purpose of the recovery position is that it;

 • Reduces injury
 • Easier to breathe
 • Low risk of patient swallowing their tongue or choking on vomit


C for Circulation
If the patient is not breathing, you may check their blood circulation through placing your ring finger and middle finger (Index finger and middle finger are also used) on their carotid artery in the neck or radial artery in their wrist. If the pulse is abnormal (normal is 40 beats per minute) Call a professional and emergency services(TP No: 110) to apply CPR (Cardiopulmonary resuscitation).

It is not advised to perform CPR if you are not a professional as too much force may result in rib cage fractures and you will be liable for the death of the patient if done without their consent.

632

Created : Dec 20, 2020 04:20am
Last updated : Jul 3, 2022 04:44am